fbpx

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Jämsek Oy:n asiakasrekisterissä

Tietosuoja-asetuksen 13 artiklan mukainen ulkoinen seloste
Rekisterinpitäjä 
Jämsek Oy, Seppolantie 5, 42100 Jämsä
Puh. 040 712 2645
yrityspalvelut@jamsek.fi

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Heidi Hakonen
Puh. 040 712 2645
heidi.hakonen@jamsek.fi

Asiakasrekisterin tarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Rekisteriä käytetään asiakkaan suostumuksella Jämsekin ja asiakkaan välisen asiakassuhteen historian tallentamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin, sekä asiakkaan yksilöimiseen palvelutapahtumassa. Jämsek Oy voi käyttää rekisteriä yrittäjyyden edistämistä ja kehittämistä koskevaan markkinointiin. Henkilötiedot saadaan siis asiakkaalta itseltään ajanvarauksen tai neuvontatilanteen yhteydessä. Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn milloin tahansa, ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Asiakasrekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on ajanvarauksessa itsestään antanut: nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin, toimiala, ajanvarauksen tarkoitus (yrityksen perustaminen, onko toimiva yritys, yrityskauppa, sijoittuminen seudulle) sekä asiakastapaamisen aiheet:

Tietojen käsittely ja käsittelijät sekä tietojen luovutus
Asiakasrekisterin tietoja käsittelevät enimmäkseen ja ensisijaisesti yrityspalvelupäälliköt, tarvittaessa muutkin Jämsekin työntekijät. Asiakkaan kanssa neuvontatilanteessa laaditut dokumentit (liiketoimintasuunnitelma, laskelmat, rahoitushakemukset, asiakkaan mukanaan tuomat liitedokumentit) säilytetään Jämsek Oy:n asiakasrekisterissä. Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoitukseen. Rekisteri sijaitsee Jämsän kaupungin hallinnoimalla palvelimella asianmukaisilla palomuureilla suojattuna. Tiedostot on suojattu myös käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Palvelimen sisältö varmuuskopioidaan päivittäin.

Tietojen säilytysaika
Rekisteröidyn perustiedot säilytetään enintään 3 vuotta tai kunnes rekisteröity pyytää niitä poistettaviksi.
Jos asiakas osallistuu Jämsek Oy:n hanketoimintaan hankkeen edunsaajana, voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet

  • oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihisi
  • oikeus tietojen oikaisemiseen
  • oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen
  • oikeus tietojen poistamiseen
  • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • vastustamisoikeus
  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus ja valitus
Jos haluat tehdä ilmoituksen henkilötietojesi käsittelyyn liittyvästä ongelmasta, pyydämme Sinua ottamaan yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön, jonka yhteystiedot löytyvät asiakirjan yläosasta. Voit myös valittaa henkilötietojesi käsittelystä valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle.

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons