UPM Jokilaakson tehtaat

Kasva kanssamme!

UPM on biometsäteollisuuden edelläkävijä ja raken-namme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta. Luomme uusiutuvia ja vastuullisia vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Vahva asemamme metsäbiomassan hankinnan ja jalostuksen arvoketjussa mahdollistaa kiertotalouteen pohjautuvat ratkaisut kaikissa liiketoiminnoissamme. Lisäksi kehitämme koko ajan uusia loppukäyttömahdollisuuksia. Toimintaamme ohjaavat yhteiset arvomme: luota ja ole luotettava, tuloksia yhdessä ja uusiudu rohkeasti.

UPM Jokilaakson paperitehtailla valmistetaan graafisia painopapereita sekä tarra- ja pakkaus-papereita. Tehtaat työllistävät yli 850 UPM:läistä ja tehtaiden kuusi paperikonetta muodostavat Euroopan suurimman paperikoneiden keskittymän.

UPM työnantajakortti

Avaa työnantajakortti