UPM: Jämsän ympärillä hyvät metsävarat

Paperiteollisuus on ollut Jämsän seudun merkittävin teollisuuden ala jo vuosikymmenet. Jämsän UPM Jokilaakson tehtaat muodostuvat kahdesta yhtiöstä, UPM Paper ENA Oy:stä sekä UPM Specialty Papers Oy:stä. Paper ENA tuottaa graafisia painopapereita sekä Jämsänkoskella että Kaipolassa ja Specialty Papers tarra- ja pakkauspapereita Jämsänkoskella.

Jokilaakson tehtaiden tehtaanjohtaja Antti Hermonen toteaa, että Jämsän seudulla on paperitehtaille erinomaiset raaka-ainevarannot, ympärillä on hyvät metsävarat.

– Yhdessä Keski-Suomen sahateollisuuden kanssa saamme tehokkaasti hyödynnettyä alueen puuvirrat, hän sanoo.

Hermosen mukaan Jämsän seudun toinen etu paperiteollisuudelle on hyvät logistiikkayhteydet. Ne ovat suorastaan elinehto kilpailukykyiselle liiketoiminnalle.

Paperiteollisuuden tuotteet menevät Suomessa etupäässä vientiin, vaikka Kaipolassa tuotetusta sanomalehtipaperista merkittävä osa käytetään kotimaassa.

– Rautatieyhteys kahdella päivittäisellä junalla Raumalle antaa lähisatamatunnun täällä Keski-Suomessa fyysisestä etäisyydestä huolimatta.  Ja rautateiden ja tiestön kehittämiseen on panostettava jatkossakin, Antti Hermonen sanoo.

Myös maantieyhteyksien esimerkiksi Vuosaaren satamaan ja asiakkaille tulee olla kunnossa. Puuhuollon näkökulmasta hyvä tiestö on elinehto.

Yhteistyötä Jämsän kaupungin kanssa

Yhteistyö Jämsän kaupungin ja UPM:n välillä on Hermosen mukaan sujunut hienosti, suhteet ovat läheiset ja keskusteluyhteys on mutkaton.

– Kaavoituksesta alkaen yhteistyö on ollut hyvää, päätökset saadaan aikaan ripeästi. Pidämme toisemme hyvin informoituna.

UPM on Jämsän seudulla merkittävä työllistäjä. Sillä on alihankkijoina seudun yrityksia muun muassa puunkorjuuketjussa, jätehuollossa ja kunnossapidossa.

– Jokilaakson tehtaille tulee päivittäin noin 75 puurekkaa, ja tämä takaa merkittävät myyntitulot metsänomistajille sekä ison määrän henkilötyövuosia koko arvoketjussa, Antti Hermonen sanoo.

UPM:n tehtailla on jo pitkien perinteidenkin vuoksi hyvä maine Jämsän seudulla.

– Meidän tehtaamme koetaan houkuttelevana työnantajana, ja se varmistaa meille hyvän ja ammattitaitoisen työvoiman, Hermonen kertoo.