Jämsän kaupungilla kaavoitus hoituu ripeästi

Jämsän seudulla on yrittäjille vielä hyvin tilaa rakentaa ja laajentaa. Jämsän kaupunkisuunnittelupäällikkö Kari Stenlund lupaa, että kaupunki hoitaa osuutensa ripeästi, kun yrittäjä on aloittamassa tai laajentamassa seudulla.

– Jos sopiva tontti yrittämiselle löytyy, niin tonttijako ja tontin lohkominen pyritään tekemään nopeasti. Tämän jälkeen laaditaan vuokrasopimus tai kauppakirja, jonka jälkeen yrittäjän tarvitsemat ympäristö- ja rakennuslupa-asiat hoituvat nopeasti.

Valmiiksi kehitelty kaavoitus ja sijoittumisalueet

Jämsässä on kehitetty yrittäjille useita erilaisia alueita. Teollisuusalueet Myllymäki I ja Myllymäki II sekä Manula ovat hyvien liikenneyhteyksien varrella. Hallin datapuiston asemakaava on vahvistunut tammikuussa, ja alueelle odotellaan investointeja lähiaikoina.

– Jämsän seudulla olisi vielä tilaa isolle kauppakeskukselle. Paperitehtaiden ympärille sopisi vielä lisää pienteollisuutta, ja samaten Halliin voisi datakeskusten perässä tulla muitakin yrityksiä. Meillä on paljon hyviä kauppapaikkoja, kuten valtatie 24:n varrella ja risteysalueella Jyväskylä-Tampere -tien varrella, Stenlund listaa.

Jämsän seudun suurin lähiaikoina käynnistyvä hanke on Himoksen matkailukeskukseen rakennettava kylpylä.

– Uuden kylpylän asemakaavoitus saatiin juuri valmiiksi, ja odotamme investointipäätöksiä. Kylpylän suunnittelu on jo kovassa käynnissä, Stenlund sanoo.

Himoksella on tekeillä muitakin isoja asemakaavoja. Alueelle on tulossa lisää loma-asutusta ja palveluja.

Himos kehittyy edelleen

Matkailu on yksi Jämsän vahvuuksista. Himoksen uusi master plan -päivitys on käynnistymässä vuoden 2017 aikana. Master plan -työtä tullaan tekemään Himoksen yrittäjien, maanomistajien ja Jämsän kaupungin yhteistyönä.

– Master planin päivityksellä pyritään vahvistamaan ympärivuotista matkailua alueella ja löytämään vielä uusia ideoita, kaikkea alueen potentiaalia ei ole vielä hyödynnetty, Stenlund sanoo.

Toinen iso kaavoitushanke Jämsässa on ollut uusi taajamaosayleiskaavan laadinta. Stenlund kertoo, että viime aikaisten kuntaliitosten jälkeen yleiskaavaa ei tarkistettu, ja tätä työtä on nyt tehty keväästä 2015 alkaen.

– Jämsän Seppolan alueen taajamaosayleiskaava on jo vuodelta 1989, Jämsänkosken yleiskaava on hieman tuoreempi. Asemakaavoittaminen on huomattavasti helpompaa, kun se perustuu ajantasaiseen yleiskaavaan.

Stenlund toteaa, että Jämsän uudessa taajamaosayleiskaavassa on etsitty kasvualueita, joita olisi mahdollista vielä kehittää. Hän mainitsee mahdollisina kehitysalueina Jämsänkosken ja keskustan Seppolan taajama-alueet.

– Seppolan taajamasta on pyritty löytämään alueita, joissa tiivistäminen ja kerroskorkeuden nostaminen olisi mahdollista. Molempien taajamien väliseltä nauhamaiselta alueelta ja taajamien lähiympäristöistä on pyritty löytämään uusia reservialueita rakentamiseen.